Naujai deklaruojantys žalienas mėsinių galvijų augintojai paramos negaus

Kaunas. Socialiniai partneriai Žemės ūkio ministerijai pateikė nemažai pasiūlymų dėl 2014-2020 m. KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimų, bet ne į visus buvo atsižvelgta. Naujai deklaruojantys pievas galvijų augintojai šioje priemonėje šiemet nelaukiami. Daugiau

MŪ inf. 2016-05-03

Mėsinių galvijų augintojai piktinasi susietosios paramos perskirstym

Kaunas. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) direktore šiais metais išrinkta Vilma Živatkauskienė (nuotr.) sako, kad dabar didžiausias galvosūkis – Žemės ūkio rūmų laikinojo komiteto nutarimas perskirstyti BŽŪP tiesioginių išmokų schemos susietosios paramos dalį. Toliau