Pranešimas apie visuotinį LMGAGA narių susirinkimą

Informuojame, kad visuotinis LMGAGA narių susirinkimas  įvyks 2018  m. kovo 20  d. (antradienį), 10 val. LR žemės ūkio rūmų Priesalyje (II a., K. Donelaičio g.2, Kaunas). DARBOTVARKĖ, BALSO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARTIES BLANKAS

Norime atkreipti dėmesį, kad neįvykus pirmajam LMGAGA visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis susirinkimas įvyks 2018 m. kovo 28 d. „UAB Via Baltica Lietuva“ (Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno raj. LT-54311)

Apie dalyvavimą/nedalyvavimą pirmajame susirinkime būtina išankstinė registracija iki 2018 m. kovo 12 d.  LMGAGA elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt arba tel. +370 686 57718.

Mieli kolegos,

Vasario 16-osios gimtadienį švenčia ne tik Lietuva, bet ir kiekvienas jos pilietis, o 2018-ieji – ypatingi Lietuvai ir jos gyventojams metai – šiemet minime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį.

Artėjant šiai sukakčiai, linkiu, kad šią dieną sutiktumėte su gražia emocija, pasididžiavimu. Skirkime laiko Lietuvai savo mintimis, darbais ir iniciatyvomis.

Juk tik būdami visi kartu, susitelkę, skatindami vieni kitus didžiuotis savo šalimi, vienydami savo talentus, pastangas ir darbus, galime pasiekti, kad visiems būtų užtikrintas kokybiškas ir pilnateisis gyvenimas,

kad visiems būtų gera ir smagu gyventi, dirbti, švęsti – LIETUVOJE.

 Tu – mažutė, tu telpi visa į Čiurlionio karalių delnus…  

 Tu – riekelė duonos kasdieninės ant pasaulio vaišių pilno stalo…

                                                                   J. Degutytė

Pagarbiai,
LMGAGA tarybos ir administracijos vardu
LMGAGA prezidentas
Vygantas Šližys

ŪKININKĖS PIEVAS ŠIENAUJA ŠKOTIŠKOS KARVĖS

Buvusi vilnietė ekonomistė Rasa Babikienė šiandien–Paterų kaimo (Lazdijų r., Veisėjų sen.) veislininkystės ūkio šeimininkė, auginanti 60 hailendų veislės galvijų, kurių gimtinė – Škotija. Įvairiaspalviai, nedideli, ilgaplaukiai galvijai, besipuikuojantys įspūdingais ragais, atrodo grėsmingai, tačiau Rasa džiaugiasi jų prieraišumu ir nereiklumu. Plačiau skaitykite..

2018-02-14 Valstiečių laikraščio inf.

Mėsinių galvijų augintojams – daugiau galimybių gaminamą produkciją pateikti tiesiai vartotojui

Visoje Europoje ir Lietuvoje vis populiaresnėmis ir svarbesnėmis tampa trumposios maisto tiekimo grandinės – kuomet ūkininkai užaugintus gyvulius ar primilžtą pieną gali parduoti ne tik perdirbimo įmonėms, bet ir patys pasiūlyti vartotojui  ūkyje pagamintų mėsos, pieno ar kitų žemės ūkio produktų. Šioms temoms daug dėmesio buvo skirta ir šiandien Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) vykusiame susitikime su mėsinių galvijų augintojų ir veisėjų asociacijos atstovais.

Susitikimo metu aptarti mėsinių galvijų laikymo, karantinavimo reikalavimai, skerdyklų, mėsos išpjaustymo cechų, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo, ūkių tikrinimo klausimynų tobulinimo aktualijos. Diskutuota dėl supaprastintų reikalavimų skerdykloms mėsinių galvijų ūkiuose, jautienos išpjaustymo patalpų įrengimo ir kitais klausimais.

Skaityti toliau...

2018-02-13 VMVT inf.