2011

2011 m. įvykdyto Kaimo tinklo projekto „Gerosios patirties sklaida, organizuojant verslą mėsinės galvijininkystės sektoriuje“  akimirkos.