2015

2015 m. rugsėjo mėn., paslaugų komplekse „Šermutas“, įvykusios Tarptautinės konferencijos „Mėsinių galvijų auginimo aktualijos ir tarptautinė patirtis efektyvesniam gyvulininkystės ūkiui“, skirtos LMGAGA 20 m. jubiliejui paminėti, akimirkos.

 

2015 m. Algirdiškyje įvykusios „Veislininkystės pasiekimų parodos 2015“ akimirkos.