LMGAGA administracija

L.E.P. ASOCIACIJOS DIREKTORIUS

Mindaugas Kinderis (biuletenis 2018.05.16-2018.05.31)

Tel. +370 686 57718

BUHALTERĖ

Erika Ragauskienė

Tel. +370 612 50423

 

GYVULININKYSTĖS SPECIALISTĖ

Eglė Šileikytė

Tel. +370 636 58316