Teisės aktai

2017 m. lapkričio 30 d. ĮSAKYMAS DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2018 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO Nr. 3D-768

BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2018 METAIS SĄRAŠAS (Patvirtintas LR ŽŪM 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu nr. 3D-768)

NACIONALINĖ 2014–2020 METŲ GYVULININKYSTĖS SEKTORIAUS PLĖTROS PROGRAMAGruodžio 1 d. patvirtintos Naudmenų deklaravimo taisyklės 2017 metams

PAGALBOS GRYNAVEISLIAMS ŪKINIAMS GYVŪNAMS ĮSIGYTI ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 PAGALBOS VEISLININKYSTEI TAISYKLĖS (Patvirtintos 2015.12.30 įsakymo Nr. 3D-960 redakcija)

PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016–2020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLĖS (Patvirtintos 2015.12.04 Nr. 3D-897)

MĖSINIŲ GALVIJŲ KILMĖS KNYGų NUOSTATAI (Patvirtinta 2014 gegužės 21 d. įsakymo Nr. 3D-289 redakcija)

VEISLINIŲ BULIŲ REPRODUKTORIŲ SPERMOS DOZIŲ APSKAITOS TAISYKLĖS IR GALVIJŲ KERGIMO ŽINIARAŠČIO PILDYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS (Patvirtinta 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-59)

KERGIMO APSKAITOS NAUDOTOJO TEISIŲ SUTEIKIMAS: gyvulių laikytojas, norintis Kergimo apskaitos programoje suvesti savo bandos karvių / telyčių kergimus, užpildo prašymo formą, pasirašo, ir pateikia ŽŪIKVC. Naudotojui prisijungimo duomenys išsiunčiami elektroniniu paštu.

KERGIMŲ ĮVEDIMAS:  Naršyklės (rekomenduojama naršyklė Mozilla Firefox) lange įrašykite interneto svetainės adresą www.vic.lt, atsidarius svetainės langui pasirinkite meniu punktą „Registruotiems naudotojams“ » „Ūkinių gyvūnų registras“ » “Kergimo apskaitos programa“ » “Ūkiniai gyvūnai“ » „Kergimai ir sėklinimai“. Atsidariusiame naršyklės lange įveskite naudotojo vardą Naudotojo vardas ir slaptažodį Slaptažodis.

Galvijų kergimai užregistruojami formoje „Kergiama / sėklinama banda“, kuri atidaroma meniu grupės „Ūkiniai gyvūnai“ skyriuje „Kergimai ir sėklinimai“ paspaudžiant meniu elementą „Įvedimas“.

Detalus kergimų įvedimo aprašymas pateikiamas „Kergimai ir sėklinimai“ meniu punkte „Pagalba“.

GALVIJŲ VEISLIŲ NUSTATYMO PAGAL KRAUJO LAIPSNĮ TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14)